Under valrörelsen 2018 gav Socialdemokraterna ut en ideologisk stridsskrift med titeln "Det starka samhällets revansch".

Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Margot Wallström anger vilken riktning de vill se för Sverige under det kommande decenniet.

"Istället för att tro marknaden löser saker och ting av sig själv ska man ha ett realistiskt perspektiv. Det behövs starka samhälleliga styrmedlen som kan begränsa marknaden och balansera den", säger Peter Hultqvist i en av intervjuerna där han markerar vikten av en stark offentlig sektor.

 

Löfven citerar Olof Palmes och Tage Erlanders tal om det starka samhället.

"Alla ska ha rätt till fullgod vård vid sjukdom och när ålderdomens oundvikliga skröplighet kommer. Alla ska ha god utbildning för att kunna bli fullgoda samhällsmedborgare, utveckla sin personlighet, icke hejdas i sina bästa stämningars längtan. Alla ska ha sin rätt till trygghet i livets olika skiften – om man förlorar jobbet, drabbas av en olyckshändelse, får ekonomiska svårigheter."

 

Det är klassiska socialdemokratiska tankar. Gammal skåpmat, säger kanske en del på högerkanten.

De senaste veckorna har vi emellertid fått en tydlig illustration av hur tidlösa och angelägna dessa idéer är.

När krisen slår till ropar alla – inklusive de som tidigare pläderat för stora skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar och marknadsanpassning – på statliga insatser. Då inser fler hur viktigt det är att samhället är starkt, att sjukvården fungerar, att A-kassa och socialförsäkringar levererar trygghet, att staten lindrar följdverkningarna för krisande branscher o s v.

"När det verkligen behövs, så är det samhället – inte marknaden – som löser de riktigt stora problemen. Det är inte RUT-avdrag, jobbskatteavdrag, privatiseringar eller stupstockar i sjukförsäkringen som kommer att ta Sverige ur krisen", konstaterar även Daniel Färm, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. 

 

Samhället måste emellertid vara starkt även efter coronaeländet. 

Investeringar i de offentliga kärnverksamheterna måste gå före stora skattesänkningar under de kommande åren.

Bara ett exempel: En växande skara av äldre (demografin) innebär ökade behov av vård och äldreomsorg.

Enligt Finansdepartementet behövs minst 90 miljarder kronor ytterligare fram till 2026 enbart för att upprätthålla dagens kvalitet. Om vi dessutom vill höja standarden i hemtjänst och på äldreboenden så krävs ännu mer pengar. 

 

Det är en tydlig fingervisning inför framtiden.

Samhällsutvecklingen talar för socialdemokratins idéer. Vi behöver verkligen en revansch för det starka samhället.