I Pajala har landets första Riksteaterförening Ung bildats. Det var ur den kommunala kulturskolans teatergrupp Exhibitionisterna, Riksteatern Norrbotten och Norrbottensteatern som föreningen växte fram. Idén är att ungdomarna ska lära sig teaterproduktion och dess delar som musik, dekor och regi och planen är att föreningen ska arbeta ihop med Ung Scen Norr och Tornedalsteatern. Detta är alltså landets första Riksteaterförening Ung, och syftet med föreningen är att arrangera ungdomsteater.